a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Şununla başlayan öğeler K

OSB Levha

Köknar & Ladin

Çamgillerden, yüksek yerlerde yetişen, hiç yaprak dökmeyen, kısa ve yassı iğneyapraklı, boz gövdeli, reçineli ve kozalaklı büyük, güzel bir orman ağacıdır. Kerestesi daha çok kağıt yapımında kullanılır. Köknar, gölgede, derin ve zengin topraklarda iyi yetişir. Azami 300 yıl yaşar. Soğuğa dayanır.

Kontraplak

Kontraplak

Kontrplak, levha haline getirilen ağaç katmanlarının birbirine çapraz (suyuna/sokrasına) olarak yapıştırılıp dizilmesiyle elde edilen bir ahşap paneldir. Yüzeylerin aynı yönde olması gerektiğinden dolayı paneller tek sayıdaki katmanlardan oluşmaktadır.